::after

write: sales@amvietnam.com

Recruitment

AM đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dịch thuật trên thị trường dịch thuật tại Việt Nam. Những dịch vụ chủ đạo bao gồm đa dạng các dịch vụ về ngôn ngữ, nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở và tăng năng lực phục vụ, năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nguồn nhân lực thông qua các giải pháp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân tài trong và ngoài nước cũng như thu hút chất xám và nguồn vốn từ các khu vực kinh tế phát triển

Tại sao chọn chúng tôi?

Hình ảnh và vị thế ngày hôm nay của AM đã và đang được xây dựng bởi đội ngũ cán bộ nhân viên là những thành viên ưu tú, nắm vững kiến thức và công nghệ, đa dạng về các lĩnh vực và am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và đời sống luôn sẵn sàng cho mục đích chung của chúng tôi.

  • Bạn muốn được thử thách trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động?
  • Bạn muốn có cơ hội được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực biên dịch, biên tập và phát triển bản thân?
  • Chúng tôi có nền văn hóa doanh nghiệp cởi mở, phát huy tối đa sức mạnh tri thức tập thể và cùng hành động vì mục đích chung của công ty.

Làm gì để trở thành thành viên của AM?

Chúng tôi cần sự chủ động của bạn, dù bạn là ai, dù bạn đến từ đâu, dù bạn tốt nghiệp bất cứ chuyên ngành nào, nếu bạn nhận thấy mình có đủ năng lực và lòng nhiệt thành, hãy gửi hồ sơ của chúng tôi: Địa chỉ email nhận hồ sơ duy nhất – Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn cũng như các câu hỏi của bạn muộn nhất sau 2 ngày làm việc.