Reliability Services

Với trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau và được khách hàng biết đến là một công ty am hiểu và năng động.

Cung cấp dịch vụ tin cậy

Một dịch vụ tin cậy luôn được đảm bảo từ qui trình hành chính đến chất lượng sản phẩm, vì thế, chúng tôi:

  • tuân thủ bảo mật thông tin,
  • tuân thủ qui trình nghiệp vụ,
  • hoàn thành đúng thời hạn cam kết,
  • chi phí dịch vụ minh bạch, và
  • tư vấn chính xác và kịp thời

Sáng tạo và chăm chỉ

Yếu tố chất lượng và thời gian đáp ứng là giá trị dịch vụ cốt lõi của chúng tôi, chúng tôi tin rằng mỗi khách hàng đến với chúng tôi đều có mong muốn được tiếp tục hợp tác và trên thực tế:

  • 100% khách hàng hài lòng;
  • 50% khách hàng thường xuyên;
  • 20% khách hàng qua giới thiệu;
  • trên 10.000 lượt khách hàng.