News Archives - AMVN Co., Ltd.

How many words per day?  

One topic most freelance translators just starting up their business devote some thought and calculations to, is this: How many words am I supposed to translate per day? Well, it is a tricky question – and it doesn’t really have an answer! We all have different working approaches, different speciality fields, different software etc. This makes it very difficult to generalize. You will soon notice yourself; two texts of equal length will take you different long to translate. The main factors involved in deciding […]


Chứng sợ ngoại ngữ  

Thế nào là chứng sợ ngoại ngữ? Chứng sợ ngoại ngữ (hay còn có tên khoa học là xenoglossophobia) là cảm giác không ổn định, lo lắng, hồi hộp và e sợ gặp phải khi học hoặc sử dụng một ngôn ngữ thứ 2 hoặc ngoại ngữ. Những cảm giác này có thể xuất phát từ hoàn cảnh khi sử dụng ngôn ngữ thứ 2 bất kể là ở các kỹ năng trình bày như nói và viết, hoặc kỹ năng tiếp thu là […]


Lợi ích của Dịch vụ Dịch thuật  

Làm việc trong ngành dịch vụ ngôn ngữ, có một điều mà các dịch thuật viên nhận thấy, đó là các doanh nghiệp và các nhà chuyên gia thường không hiểu rõ được sự cần thiết của việc sử dụng một dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ chuyên nghiệp, hoặc những lợi ích của việc dịch các tài liệu kinh doanh và marketing, họ thường xem việc sử dụng dịch vụ dịch thuật là một việc làm lãng phí không cần thiết. Tuy nhiên, […]


Does speaking several languages really make you smarter?  

Over the past few years, countless studies have come to the conclusion that bilingualism provides more than just an advantage when we’re travelling or conducting meetings with foreign business partners. It’s also good for the brain: individuals who speak more than one language supposedly have higher levels of cognitive ability than those who don’t. According to the Daily Mail, the researchers originally set out to examine whether or not knowing more than one dialect was as beneficial to the brain as bilingualism. Using the […]


4 khó khăn của biên dịch viên mới vào nghề  

Mọi người thường nghĩ rằng biên dịch là một công việc dễ dàng nếu như bạn biết ngoại ngữ nhưng sự thực không đơn giản như vậy. Thực tế, biên dịch viên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đặc biệt là những bạn mới vào nghề. Dù cho bạn có những kỹ năng ngoại ngữ xuất sắc và mục tiêu công việc rõ ràng, những biên dịch viên mới vào nghề vẫn thường mắc phải những khó khăn căn bản. Bài viết […]


Big fish: người có quyền lực  

Nếu một ai đó là a big fish, người đó quan trọng và có quyền lực trong một tổ chức nào đó. Ví dụ I’ve got a very important meeting with Mr Johnston later – he’s the big fish in the company! Sepp Blatter is the President of FIFA and a big fish in international football. If you want the organisation to invest in your project, you really need to talk to a big fish, not me. Xin lưu ý Nếu ai đó là […]


All New Theories And Concepts About Translation In New Century  

Translation is ultimately a human activity which enables human beings to exchange ideas and thoughts regardless of the different tongues used. Al Wassety (2001) views the phenomenon of translation as a legitimate offspring of the phenomenon of language, since originally, when humans spread over the earth, their languages differed and they needed a means through which people speaking a certain language (tongue) would interact with others who spoke a different language. Translation is, in Enani’s (1997) view, a modern science at the interface of […]