Question:

Chụp CT là gì?

Answer:

Chụp CT (CT Scan – Chụp cắt lớp vi tính) là một kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong nhiều trong hoạt động khảo sát như khám chữa bệnh, phát hiện lỗi sản phẩm, hoạt động khảo sát địa chất, và bảo tồn di sản văn hóa.

CT Scan gồm 3 loại:

  • Chụp cắt lớp xoắn ốc (Spiral CT)
  • Chụp cắt lớp với tia điện tử (Electron beam tomography)
  • Chụp CT tưới máu (CT perfusion imaging)

Một số tên gọi khác bằng tiếng Anh của Chụp cắt lớp vi tính

CT scan; Computed tomography scan; computed axial tomography; CAT scan