Question:

EOL là gì?

Answer:

  • Tiếng Anh: End-of-Life
  • Tiếng Việt: Cuối Vòng đời Sản phẩm

EOL là một thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO 14040:2006, tương ứng với TCVN ISO 14040:2009 – Quản lý Môi trường – Đánh giá vòng đời của sản phẩm – Nguyên tắc và khuôn khổ.

EOL treatment – xử lý cuối vòng đời sản phẩm là một vấn đề được quan tâm xét về góc độ tác động tới môi trường. Đặc biệt là đối với những sản phẩm nguy hại, cần được thải bỏ theo quy trình nghiêm ngặt như thiết bị y tế, sản phẩm có chứa chất độc hại như thủy ngân, chì, thiết bị có bộ phận phát xạ, v.v.