Câu hỏi:

FRQ là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Yêu cầu Báo giá (YCBG)

Tiếng Anh: Request for Quotation


Yêu cầu báo giá là lời đề xuất gửi bởi một công ty tới nhà cung cấp, yêu cầu nhà cung cấp gửi báo giá và đặt giá thầu cho cơ hội thực hiện một số nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể.

Yêu cầu báo giá thường là bước đầu tiên trong quá trình gửi đề nghị mời thầu. Hai tài liệu này tương tự nhau, vì chúng cung cấp chi tiết về dự án hoặc dịch vụ cần thiết, nhưng yêu cầu báo giá thường đòi hỏi báo giá chi tiết hơn.