Question:

M&A là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Mua bán và Sáp nhập

Tiếng Anh: Merger & Acquisition


Sáp nhập được hiểu là việc phối hợp giữa hai hay nhiều công ty để có thể ra đời một pháp nhân mới. Ngược lại, đối với hình thức mua bán thì mua bán là một công ty mua lại hoặc đi thôn tính một công ty, doanh nghiệp khác nhưng không ra đời pháp một nhân mới. Mặc dù vấn đề mua bán và sáp nhập thường được đề cập cùng nhau được gọi với một thuật ngữ là M&A (Mergers and Acquisitions) nhưng vẫn có nhiều sự khác biệt về bản chất. Khi một doanh nghiệp mua lại hoặc thôn tính một doanh nghiệp khác và đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới thì thương vụ đó gọi là mua bán.