Question:

Phẫu thuật sọ não thức tỉnh là gì?

Answer:

Phẫu thuật sọ não thức tỉnh là phương pháp phẫu thuật não được tiến hành trong khi bệnh nhân vẫn trong trạng thái tỉnh táo và có ý thức. Việc bệnh nhân duy trì sự tỉnh táo và tương tác với bác sĩ trong phần lớn hoặc toàn bộ quá trình thực hiện thủ thuật sẽ cho phép bác sĩ phẫu thuật theo dõi các chức năng quan trọng trong khi phẫu thuật.