Question:

Phím Copilot là gì?

Answer:

Copilot được Microsoft giới thiệu vào cuối tháng 9/2023. Trợ lý ảo này hoạt động dưới dạng chatbot (phần mềm chat tự động), cho phép trả lời các câu hỏi của người dùng, tóm tắt nội dung hoặc soạn thảo email.

Đến tháng 11/2023, Microsoft tích hợp vào trợ lý ảo của mình GPT-4, mô hình ngôn ngữ được đánh giá là có dữ liệu lớn và thông minh nhất hiện nay. Điều này giúp Copilot trở nên thông minh hơn, phản hồi các câu hỏi, yêu cầu của người dùng được chính xác hơn.