Câu hỏi:

Tỷ lệ tái phát của ung thư buồng trứng là bao nhiêu?

Trả lời:

  • 10% nếu ung thư được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn 1.
  • 30% nếu nó được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn 2.
  • 70 đến 90% nếu nó được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn 3.
  • 90 đến 95 phần trăm nếu nó được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn 4.

Tổng cộng, khoảng 70% những người bị ung thư buồng trứng bị tái phát. Một số người trải qua nhiều lần tái phát.