SEM – Điểm mức độ dễ đọc Flesch

SEO & SEM, Website

Nếu sử dụng Công cụ phân tích nội dung của chúng tôi trong SEO, có thể bạn đã bắt gặp điểm mức độ dễ đọc Flesch. Điểm số này cho bạn biết mức độ khó của nội dung trong các bài viết của bạn. Làm thế nào để chúng tôi tính được điểm mức độ dễ đọc Flesch này? Và tại sao điểm số này lại quan trọng đối với SEO? Trong bài này, tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của tính dễ đọc đối với SEO và cách thức của bài kiểm tra mức độ dễ đọc Flesch.

Trên thẻ về tính dễ đọc (readability tab) trong meta box của Yoast SEO, chúng tôi cho chạy tất cả các phép kiểm tra để giúp bạn viết ra những nội dung dễ đọc. Bạn sẽ tìm thấy điểm mức độ dễ đọc Flesch ở đó, trong số các phép kiểm tra khác.

Tại sao tính dễ đọc lại quan trọng đối với SEO?

Việc tính dễ đọc có phải là một yếu tố xếp hạng rõ ràng hay không là chưa rõ. Vì vậy chúng tôi không biết liệu Google có sử dụng một thứ gì đó giống như điểm Flesch (hay một biến thể tương tự) như là một yếu tố xếp hạng trong thuật toán của Google hay không. Dù bằng cách nào, từ quan điểm về SEO toàn diện, tính dễ đọc là một yếu tố rất quan trọng.

Nếu bài viết của bạn quá khó, độc giả của bạn sẽ khó có thể đọc được. Điều này có thể khiến họ e sợ và bỏ đi tìm kiếm thông tin ở những nơi khác. Một bài viết khó đọc sẽ tạo ra một tỷ lệ thoát cao và điều này sẽ dẫn đến xếp hạng trang web của bạn thấp đi về lâu về dài. Vì vậy, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bài viết của bạn được viết tốt và không quá khó đọc.

Bài kiểm tra mức độ dễ đọc Flesch sẽ đo những gì?

Mức độ dễ đọc Flesch đo độ khó về văn bản của một văn bản tiếng Anh. Từ khi phát hành phiên bản SEO 3.5, chúng tôi cũng cung cấp các điểm số đáng tin cậy cho tiếng Hà Lan và tiếng Đức.
Điểm số càng thấp thì văn bản càng khó đọc. Điểm mức độ dễ đọc Flesch dùng một phương trình, trong đó sử dụng độ dài câu (số từ mỗi câu) và số âm tiết mỗi từ để tính mức độ dễ đọc. Những văn bản có điểm mức độ dễ đọc Flesch cực kỳ cao (khoảng 100) sẽ rất dễ đọc. Các câu trong những văn bản này sẽ ngắn và không có từ nào quá hai âm tiết. Thông thường, đối với nội dung trang web, điểm mức độ dễ đọc khoảng 60-70 được cho là bình thường hoặc chấp nhận được.

Điểm Flesch Độ tuổi đọc hiểu tương ứng
90-100 dễ dàng hiểu được bởi học sinh 10 tuổi
80-90 dễ dàng hiểu được bởi học sinh 11 tuổi
60-70 dễ dàng hiểu được bởi học sinh lớp 8-10
0-30 hiểu được tốt nhất bởi sinh viên tốt nghiệp đại học

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.