Tin tức

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tức

future language of online business

Tương lai của Ngôn ngữ trong Kinh doanh Online

Tiếng Anh có một vị trí quan trọng trên toàn thế giới. Đây là ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc (UN), Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên mạng.

Đọc thêm

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.