Dịch hồ sơ thầu

Hồ sơ đấu thầu cần được dịch thuật chính xác để giảm thiểu những rủi ro cho cả bên mời thầu và bên dự thầu xuyên quá trình thực hiện.   

Lựa chọn một công ty dịch thuật uy tín với quy trình chất lượng khoa học sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Dịch thuật hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu quốc tế cần được cung cấp chính xác bằng nhiều ngôn ngữ để có thể đạt được thành công.

Dịch thuật hồ sơ dự thầu

Các nhà thầu quốc tế cần cung cấp hồ sơ dự thầu bằng ngôn ngữ được yêu cầu.

Chuẩn bị tài liệu dự thầu

Chuẩn bị và sắp xếp ngăn nắp các bộ hồ sơ dự thầu theo tiêu chuẩn để khách hàng có thể sẵn sàng tham gia đấu thầu.

Quản lý dữ liệu

Quản lý thuật ngữ, quản lý bộ nhớ dịch và quản lý tài liệu giúp tăng hiệu quả chất lượng - chi phí - thời gian.

Hồ sơ dự thầu là một bộ tài liệu chuyên môn cần rất nhiều nguồn lực để thực hiện dịch thuật. AM Việt Nam có đội ngũ dịch thuật viên đông đảo, có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trong việc xử lý dịch các bộ tài liệu dự thầu lớn sẽ đảm bảo dịch nhanh chóng và chuẩn xác bất cứ loại hồ sơ đấu thầu nào.

Câu hỏi thường gặp

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có các 4 loại thầu sau:
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp
 • Gói thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án;
 • Gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất;
 • Gói thầu lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí, trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.
Mỗi loại thầu sẽ có những yêu cầu có những hồ sơ khác nhau, nhưng nhìn chung các hồ sơ thường có những loại tài liệu sau:
 • Đơn dự thầu (theo mẫu);
 • Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh;
 • Bảo đảm dự thầu;
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu;
 • Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu;
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu;
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế;
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Một bộ hồ sơ dự thầu thường nhiều tài liệu, nhiều trang và có những đặc tính kỹ thuật khó. Việc xác định thời gian để hoàn thành dịch một bộ hồ sơ dự thầu vì thế cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên với đội ngũ dịch thuật viên có kinh nghiệm đông đảo cùng công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm tiên tiến, AM có thể tự tin hoàn thành dịch hồ sơ thầu trong khoảng từ 5 đến 20 ngày làm việc.

Các hồ sơ dự thầu là một bộ tài liệu chuyên môn. Vì thế việc dịch hồ sơ thầu sẽ cần đến các chuyên gia có chuyên môn phù hợp.

Qui trình dịch thuật của AM Việt Nam có hoạt động tham vấn chuyên gia chuyên ngành và khi cần thiết, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn chuyên môn để các dịch thuật viên hoàn thành bản dịch hồ sơ dự thầu với chất lượng hoàn hảo.

Nhận miễn phí báo giá Dịch hồ sơ thầu

Các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng cung cấp những tư vấn hữu ích cho nhu cầu dịch thuật của bạn

Tìm hiểu thêm về các hoạt động Dịch hồ sơ thầu