Chuyên ngành

Với giải pháp Dịch thuật Chuyên gia, AM Việt Nam không chỉ cung cấp dịch thuật mà còn cung cấp những tư vấn chuyên môn cao cấp cho bản dịch của khách hàng.

Chuyên gia ngôn ngữ từ 10 năm kinh nghiệm

Chuyên gia chuyên ngành cao cấp

Quy trình dịch thuật chuẩn mực

Khi bản dịch là một sản phẩm trí tuệ của con người

Dịch thuật Chuyên gia là sự kết hợp đặc biệt giữa trí tuệ con người và quy trình khoa học. Sản phẩm của mỗi dự án dịch là sự gắn kết tri thức của các chuyên gia chuyên ngành, các nhà ngôn ngữ họckiến thức riêng của khách hàng.
Chúng tôi thiết kế giải pháp ngôn ngữ phù hợp với từng khách hàng, để tối ưu hóa sự liên kết tri thức này với mục tiêu giúp khách hàng nhận được giá trị cao nhất từ sản phẩm dịch thuật của AM Việt Nam.

Được lựa chọn bởi​

Mạnh mẽ trong các giải pháp ngôn ngữ chuyên ngành. Chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu cho các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch thuật?​

Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.

le_quoc_khanh_dtp_expert (2)