Bản địa Phần mềm

Dịch vụ Bản địa Phần mềm & Di động

Một ngành công nghiệp đẻ trứng vàng khiến cho các nhà phát triển không thể ngừng sáng tạo sản phẩm và tìm kiếm những vùng đất hứa cho những ứng dụng chủ lực của mình. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội kinh doanh nào. Hãy tận dụng những kinh nghiệm của chúng tôi để giúp sản phẩm của quý vị thành công.

Dịch thuật Tài liệu
Phần mềm

Dịch vụ Bản địa
Ngôn ngữ hiển thị Phần mềm

Bản địa Ngôn ngữ
và Dịch Game

Dịch vụ Bản địa
Ứng dụng Di động

Dịch vụ Kiểm thử
Ngôn ngữ Hiển thị

Kiểm soát Chất lượng
Bản địa & Dich thuật

Kiến tạo Giá trị Toàn cầu​​

Một thực tế là bạn không thể quảng cáo cho một người Anh sử dụng ứng dụng di động của bạn khi ứng đụng đó chỉ hiện thị bằng tiếng Việt. Một vấn đề nữa là ngôn ngữ trên ứng dụng của bạn cần được hiển thị chuẩn xác. Hãy thêm một bước để đưa ứng dụng của bạn đến với người dùng toàn cầu. Đó cũng chính là cách để bạn gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình.

Lợi ích của Dịch vụ Bản địa Phần mềm & Ứng dụng

Gia tăng người dùng trên toàn cầu

Dễ dàng tìm kiếm sản phẩm của bạn hơn

Tăng năng lực cạnh tranh quảng cáo

Gia tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận

Ngôn ngữ hiển thị thống nhất

Duy trì tính toàn vẹn của các thiết kế

Thêm một lần kiểm soát nội dung hiển thị

Cung cấp các bản dịch nhanh chóng, chính xác