Dịch Tài liệu Kỹ thuật

Dịch tài liệu Kỹ thuật

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật là một dịch vụ chuyên gia của AMVN. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia trong mọi lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ để đảm bảo bản dịch kỹ thuật của bạn chuẩn xác.

Ngành kỹ thuật đặc trưng với hệ từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành. Các tài liệu kỹ thuật cũng chứa đựng hàm lượng kiến thức khá lớn. Trong khi đó thông thường các dịch thuật viên chỉ là những chuyên gia về ngôn ngữ. Họ không được đào tạo hoặc làm việc trong một chuyên môn kỹ thuật cụ thể nào. Đó là lý do luôn cần có chuyên gia am tường kỹ thuật cho các bản dịch kỹ thuật. Ví dụ sẽ luôn cần chuyên gia về đường sắt cho các dự án dịch về đường sắt, hay chuyên gia về năng lượng cho các dự án dịch liên quan đến năng lượng.

Các lĩnh vực dịch kỹ thuật của chúng tôi

  • Lĩnh vực cơ khí chế tạo máy
  • Giao thông vận tải
  • Công nghệ thông tin & Viễn thông
  • Luyện kim & Thép
  • Sản xuất tiêu dùng
  • Công nghệ cao

Các dịch vụ ngôn ngữ cho lĩnh vực kỹ thuật của chúng tôi

Dịch thuật

Phiên Dịch

Chép Dịch & Lồng tiếng

Soạn Thảo Văn Bản

Dịch tài liệu Kỹ thuật

Dịch Hồ sơ thầu & hồ sơ kỹ thuật

Dịch hồ sơ mua bán thiết bị

Dịch thuật tài liệu Đào tạo Kỹ thuật

Tài liệu Chuyển giao Công nghệ

Dịch Sách Hướng dẫn Sử dụng

Hồ sơ Chứng minh Tài chính

Dịch Hợp đồng Mua sắm trang thiết bị

Thông tin kỹ thuật sản phẩm

Dịch phần mềm và Website

Ứng dụng thực tiễn

Các bản dịch kỹ thuật thường được ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ, dịch một tài liệu hướng dẫn sử dụng máy soi di động thì sau đó tài liệu này sẽ được phổ biến đến các tổ chức, cá nhân vận hành máy đó. Tính chính xác về chuyên môn và khả năng thể hiện ngôn ngữ là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bản dịch.

Giữ cam kết về chất lượng và thời hạn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật cho đồng thời nhiều thị trường. Khả năng quản trị dự án và đội ngũ dịch thuật viên chuyên nghiệp sẽ là lợi thế để đảm bảo sự thành công cho các dự án dịch thuật của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các chuyên gia và kinh nghiệm, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng mang lại những giá trị đáng ngạc nhiên cho tài liệu của bạn.

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật bởi chuyên gia

Ngành kỹ thuật đặc trưng với hệ từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành. Các tài liệu kỹ thuật cũng chứa đựng hàm lượng kiến thức khá lớn. Trong khi đó thông thường các dịch thuật viên chỉ là những chuyên gia về ngôn ngữ. Họ không được đào tạo hoặc làm việc trong một chuyên môn kỹ thuật cụ thể nào. Đó là lý do luôn cần có chuyên gia am tường kỹ thuật cho các bản dịch kỹ thuật. Ví dụ sẽ luôn cần chuyên gia về đường sắt cho các dự án dịch về đường sắt, hay chuyên gia về năng lượng cho các dự án dịch liên quan đến năng lượng.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.