Dịch tài liệu pháp lý

Dịch vụ dịch tài liệu Pháp lý

AM có 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ dịch tài liệu pháp lý chuyên nghiệp tại Việt Nam. Các dich thuật viên và luật sư cùng các chuyên gia chuyên ngành của chúng tôi làm việc tuân và theo các tiêu chí dịch thuật chuyên nghiệp để đảm bảo sự đúng đắn của bản dịch so với bản gốc. Kinh nghiệm giúp chúng tôi thực hiện thành công bất kỳ yêu cầu dịch tài liệu pháp lý nào.

Pháp lý là lĩnh vực bao trùm mọi chuyên ngành trong dịch thuật, đòi hỏi các dịch thuật viên có sự hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm. AM là công ty dịch thuật có đủ năng lực và điều kiện để cung cấp dịch vụ dịch tài liệu pháp lý một cách toàn diện, toàn cầu.

Bằng việc kết hợp giữa “con người – công nghệ – quy trình khoa học”, chúng tôi có khả năng thực hiện đồng thời các dự án dịch thuật pháp lý lớn và dài hạn. 

Các lĩnh vực dịch pháp lý của chúng tôi

  • Hoạt động điều tra, Kiểm toán
  • Lao động, Việc làm
  • Tài chính, Ngân hàng
  • Hợp nhất, Sáp nhập, Mua lại
  • Sở hữu trí tuệ
  • Tranh tụng, Tòa trọng tài
  • Bất động sản

Các dịch vụ ngôn ngữ pháp lý của chúng tôi

Dịch thuật

Phiên Dịch

Chép Dịch & Lồng tiếng

Soạn Thảo Văn Bản

Dịch tài liệu Pháp lý

Dịch Hợp đồng

Biên bản Thương thảo Hợp đồng

Dịch Hồ sơ Dự thầu & Hồ sơ mời thầu

Qui chế hoạt động doanh nghiệp

Dịch Điều lệ công ty, Điều lệ tổ chức

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ Chất lượng ISO

Giấy phép Lao động

Dịch Lời chứng

Dịch Hồ sơ Tranh tụng

Hồ sơ Mua bán & Sáp nhập

Tài liệu Tài chính

Dịch các Bộ luật

Văn bản qui phạm pháp luật

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.