Dịch vụ Dịch thuật công chứng

Bản dịch thuật công chứng được thực hiện tuân thủ qui trình dịch thuật chuyên nghiệp để đạt được chất lượng chuẩn xác.

Dịch vụ dịch thuật công chứng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và thường được sử dụng để xin thành lập công ty, các vấn đề liên quan đến lao động / việc làm hoặc lưu trú hoặc để nghiệm thu, giải quyết thủ tục thanh toán, đấu thầu, v.v. Người dịch sẽ cam kết chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của bản dịch thuật công chứng khi ký trước mặt công chứng viên hoặc viên chức nhà nước có thẩm quyền.

Dịch thuật chuẩn xác​

Dịch vụ dịch thuật công chứng được thực hiện tuân thủ qui trình dịch thuật chuyên nghiệp để đạt được chất lượng chuẩn xác.

Bảo mật

Các hồ sơ, tài liệu của khách hàng cung cấp để thực hiện dịch vụ dịch thuật công chứng được chúng tôi xử lý một cách thận trọng, tuân thủ các cam kết bảo mật.

Nhanh & Tin cậy

Kinh nghiệm quản lý, quy trình khoa học và công nghệ dịch thuật tiên tiến giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng nhanh và tin cậy.

Tìm hiểu các dịch vụ dịch thuật công chứng tại AM Việt Nam

Chứng thực bản dịch

Chứng thực bản dịch

Bản dịch được thực hiện bởi một dịch thuật viên công chứng và được xác nhận hợp lệ bởi công chứng viên.

Discover
Hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Các tài liệu do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cấp thì cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa để có thể được công nhận tại Việt Nam.
Discover
Sao y bản chính

Sao y bản chính

Các tài liệu sao y có giá trị sử dụng như bản gốc và thường được yêu cầu đính kèm trong hồ sơ xin cấp phép tại Việt Nam.
Discover
Chứng thực chữ ký

Chứng thực chữ ký

Chữ ký của cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên văn bản chẳng hạn như Ủy quyền cần được chứng thực bởi công chứng viên.

Discover

Khi một văn bản tiếng nước ngoài muốn sử dụng hợp lệ tại Việt Nam (hoặc ngược lại) thì cần được dịch thuật công chứng và có thể được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự. Vì vậy, dịch thuật công chứng giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp FDI cũng như các nhu cầu cá nhân. Hoạt động này có thể mang tính định kỳ hoặc một lần phụ thuộc vào đối tượng và theo yêu cầu quản lý.

#AMVIETNAM

Yêu cầu dịch vụ dịch thuật công chứng

AM.

Trung tâm thông tin