Dịch vụ Dịch thuật công chứng​

Bản dịch thuật công chứng được thực hiện tuân thủ qui trình dịch thuật chuyên nghiệp để đạt được chất lượng chuẩn xác.

Chứng thực bản dịch​

Bản dịch được thực hiện bởi một dịch thuật viên công chứng và được xác nhận hợp lệ bởi công chứng viên.

Hợp pháp hóa lãnh sự​

Các tài liệu do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cấp thì cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa để có thể được công nhận tại Việt Nam.​

Sao y bản chính​

Các tài liệu sao y có giá trị sử dụng như bản gốc và thường được yêu cầu đính kèm trong hồ sơ xin cấp phép tại Việt Nam.​

Chứng thực chữ ký​

Chữ ký của cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên văn bản chẳng hạn như Ủy quyền cần được chứng thực bởi công chứng viên.

Tìm hiểu các dịch vụ dịch thuật công chứng tại AM Việt Nam​

Dịch vụ dịch thuật công chứng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và thường được sử dụng để xin thành lập công ty, các vấn đề liên quan đến lao động / việc làm hoặc lưu trú hoặc để nghiệm thu, giải quyết thủ tục thanh toán, đấu thầu, v.v. Người dịch sẽ cam kết chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của bản dịch thuật công chứng khi ký trước mặt công chứng viên hoặc viên chức nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí hợp lý​

Chúng tôi cung cấp dịch vụ công chứng cho nhiều khách hàng đồng thời, giúp giảm chi phí và thời gian cho mỗi khách hàng.

Dịch thuật chuẩn xác​​

Dịch vụ dịch thuật công chứng được thực hiện tuân thủ qui trình dịch thuật chuyên nghiệp để đạt được chất lượng chuẩn xác.

Nhanh & Tin cậy

Kinh nghiệm quản lý, quy trình khoa học và công nghệ dịch thuật tiên tiến giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng nhanh và tin cậy.

Bảo mật

Các hồ sơ, tài liệu của khách hàng cung cấp để thực hiện dịch vụ dịch thuật công chứng được chúng tôi xử lý một cách thận trọng, tuân thủ các cam kết bảo mật.

Giao tân nơi

Khách hàng không phải lo lắng về việc di chuyển xa và chờ đợi, chúng tôi làm việc qua email và trả tài liệu tại nơi khách hàng yêu cầu

Đảm bảo chất lượng

Chúng tôi thực hiện dich vụ tuân theo ISO 9001, cho phép chúng tôi kiểm soát chi tiết dịch vụ và đảm bảo dịch vụ luôn được cung cấp đúng yêu cầu.

Thông điệp chuẩn xác hướng mục tiêu

Khi một văn bản tiếng nước ngoài muốn sử dụng hợp lệ tại Việt Nam (hoặc ngược lại) thì cần được dịch thuật công chứng và có thể được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự. Vì vậy, dịch thuật công chứng giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp FDI cũng như các nhu cầu cá nhân. Hoạt động này có thể mang tính định kỳ hoặc một lần phụ thuộc vào đối tượng và theo yêu cầu quản lý.

Yêu cầu Báo giá dịch thuật MARKETING

AM.

Information centre