Giải pháp Máy dịch & Post-editing

Giải pháp hiệu đính dịch máy hiệu quả cao được đảm bảo chất lượng bởi con người

Hiệu đính máy dịch​

Con người sẽ can thiệp sâu vào qui trình máy dịch để có các bản dịch đáp ứng tiêu chí đầu ra.

Dịch máy thô AI

Cung cấp các bản dịch thô, chuẩn xác cao từ hệ thống máy dịch với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.​

Giải pháp xử lý Dữ liệu​​

Cung cấp và xử lý dữ liệu dịch thuật phục vụ đào tạo nang cao hiệu quả của máy dịch tự động.​​

Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ​

Tăng hiệu quả trải nghiệm khách hàng nhằm thu hút người tiêu dùng toàn cầu.​

Khám phá dịch vụ hiệu đính dịch máy tại AM Việt Nam​

Hiệu đính dịch máy đặc biệt phù hợp với các dự án dịch thuật lớn với chất lượng đạt từ mức độ cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn. Đội ngũ hiệu đính dịch máy tại AM Việt nam có kinh nghiệm xử lý hoàn hảo cho bất kỳ yêu cầu dịch nhanh nào.

High-quality

Quality is a prominent advantage in AM translations. Our translations are native, professional, concise and straightforward, delivering more added values than expected.​

Dịch thuật Siêu nhanh

Giải pháp máy học tùy chỉnh của AM Việt Nam có thể xử lý dịch thuật đa ngôn ngữ lên đến 10 triệu từ mỗi giờ với chất lượng đạt đến 80% ngôn ngữ tự nhiên.

High responsiveness​​

We offer 24.7/365 services globally, whether you need translation, localization or on-site interpretation.​

Dịch thuật Khối lượng lớn​​

Khả năng dịch tự động 1.8M từ mỗi giờ sẽ thực sự tuyệt với đối với các dự án dịch thuật khối lượng lớn khi quỹ thời gian eo hẹp.

Công nghệ dữ liệu tiên tiến

AI Translation Bot của AM Việt Nam có khả năng phân tích và lựa chọn hệ thống máy dịch phù hợp với từng loại tài liệu và chuyên ngành đầu vào. Hơn nữa, hệ thống có thể cung cấp giải pháp lựa chọn hỗn hợp nhiều máy dịch để có kết quả dịch máy tối ưu.

Hiệu quả chi phí​

Qui trình dịch máy có thể giúp tiết kiệm đến 70% thậm chí 80% chi phí dịch thuật so với quy trình dịch thuật truyền thống.

Tối ưu bởi con người​

Khách hàng không phải đánh đổi chất lượng khi sử dụng giải pháp dịch máy tại AM Việt Nam. Chúng tôi có trên 1000 hiệu đính viên toàn cầu có thể đáp ứng bất kỳ cấp độ chất lượng dịch thuật nào.

BOOST YOUR SUCCESS​​

Hiệu đính dịch máy là một quy trình dịch thuật gồm hai bước kết hợp những ưu việt của AI và con người. AI dịch thuật được đào tạo tùy chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, từng khách hàng sẽ giúp xử lý các công việc dịch thuật cơ bản. Con người sẽ tiếp tục can thiệp vào các sản phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng cuối cùng.

Cặp ngôn ngữ
M
Từ mỗi giờ
+
Hiệu đính viên

YÊU CẦU BÁO GIÁ GIẢI PHÁP DỊCH MÁY

Các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng cung cấp lời khuyên hữu ích cho nhu cầu giải pháp ngôn ngữ của bạn.

News & Blogs

Welcome to AM's featured collection of the translation industry and client's success stories.

Three ways to translate your website.

Ba phương pháp dịch website

Cùng tìm hiểu những phương án dịch trang web tốt nhất trong trình duyệt ưa thích hoặc trên thiết bị di động và nghiên cứu cách tự dịch toàn bộ trang web.