Hiệu đính Dịch máy​

Giải pháp hiệu đính dịch máy hiệu quả cao được đảm bảo chất lượng bởi trên 1.500 hiệu đính viên chuyên nghiệp toàn cầu.

Cặp ngôn ngữ
M
Từ mỗi giờ
+
Hiệu đính viên

Hiệu đính máy dịch

Con người sẽ can thiệp sâu vào qui trình máy dịch để có các bản dịch đáp ứng tiêu chí đầu ra.

Dịch máy thô 4.0

Cung cấp các bản dịch thô, chuẩn xác cao từ hệ thống máy dịch với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Giải pháp xử lý Dữ liệu​

Cung cấp và xử lý dữ liệu dịch thuật phục vụ đào tạo nang cao hiệu quả của máy dịch tự động.​

Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ

Kiểm soát chất lượng đầu ra dịch thuật để tùy chỉnh thiết lập dịch chất lượng cao.

Khám phá dịch vụ hiệu đính dịch máy tại AM Việt Nam

Hiệu đính dịch máy là một quy trình dịch thuật gồm hai bước kết hợp những ưu việt của AI và con người. AI dịch thuật được đào tạo tùy chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, từng khách hàng sẽ giúp xử lý các công việc dịch thuật cơ bản. Con người sẽ tiếp tục can thiệp vào các sản phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng cuối cùng.

Hiệu đính dịch máy đặc biệt phù hợp với các dự án dịch thuật tham khảo với yêu cầu chất lượng đạt từ mức độ cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn. AM có khả năng cung cấp đội ngũ hiệu đính dịch máy hoặc quy trình máy dịch hoàn hảo cho các yêu cầu dịch nhanh như trang web lớn hoặc tài liệu tham khảo nội bộ.

Hiệu quả về mặt chi phí

Qui trình dịch máy có thể giúp tiết kiệm đến 70% thậm chí 80% chi phí dịch thuật so với quy trình dịch thuật truyền thống.

Dịch thuật Khối lượng lớn​

Khả năng dịch tự động 1.8M từ mỗi giờ sẽ thực sự tuyệt với đối với các dự án dịch thuật khối lượng lớn khi quỹ thời gian eo hẹp.

Chất lượng được tối ưu bởi con người

Chất lượng bản dịch máy được tối ưu bởi đội ngũ hiệu đính viên trên 1000 người sẽ đáp ứng được các tiêu chí dịch thuật từ thông thường đến nâng cao.

Chi phí thấp - hiệu quả cao

Thông thường một nhóm dịch thuật viên chuyên nghiệp 3 người có thể dịch và hiệu đính trung bình 8.000 từ trong 8 giờ làm việc mỗi ngày. Nhưng cũng với 3 dịch thuật viên đó cùng một máy dịch tiên tiến có thể xử lý dịch 30k từ mỗi ngày. Chất lượng tổng thể có thể đảm bảo từ 80% nhưng ngôn ngữ sẽ không được tự nhiên như khi được dịch hoàn toàn bởi con người.

#AMVIETNAM

Yêu cầu Báo giá GIẢI PHÁP dịch MÁY

AM.

Information centre