Dịch thuật Công chứng

Các bản dịch công chứng được sử dụng trong các hoạt động quản lý nhà nước, hồ sơ dự thầu hoặc nghiệm thu thanh toán.

Dịch công chứng là hoạt động dịch thuật cần sự chính xác tuyệt đối và thường sử dụng trong các hoạt động xin cấp phép thành lập doanh nghiệp, lao động, lưu trú hoặc các hoạt động liên quan đến nghiệm thu quyết toán, đấu thầu.  Dịch thuật viên sẽ tuyên thệ chịu trách nhiệm cá nhân vào bản dịch thông qua việc ký tên trước mặt công chứng viên. 

Một số hoạt động thường cần đến dịch thuật công chứng

Thông thường khi nói đến “Công chứng” thì thường được gắn liền với các hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Theo yêu cầu của các cơ quan quản lý của Việt Nam thì các tài liệu cần được nộp bằng ngôn ngữ tiếng Việt và phải được xác thức tính hợp pháp. Vì vậy, trong một nền kinh tế hội nhập và năng động, hoạt động công chứng là không thể thiếu và có thể là hoạt động định kỳ tùy theo mô hình quản lý.

Công chứng hồ sơ xin cấp phép thành lập và quản lý hoạt động doanh nghiệp

  • Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo thường niên
  • Hồ sơ cá nhân của các thành viên sáng lập/góp vốn nước ngoài
  • Hồ sơ của công ty mẹ, công ty liên kết được cấp tại nước quốc tịch
  • Giấy ủy quyền cho các cá nhân Việt Nam thực hiện thay thủ tục hành chính

Hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp nước ngoài

  • Dịch công chứng Đơn dự thầu
  • Thông số kỹ thuật chào thầu
  • Hồ sơ tài chính và các bảo lãnh dự thầu
  • Hồ sơ năng lực hoặc các tài liệu viện chứng

Hồ sơ lao động và lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  • Hồ sơ lý lịch cá nhân người nước ngoài
  • Các bằng cấp, chứng nhận chuyên gia

Bạn đang cần dịch công chứng tài liệu?​​

Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.