Công ty dịch thuật nào tốt nhất tại Việt nam?

Hiện nay tại Việt Nam chưa có tổ chức nào đánh giá xếp hạng các công ty dịch thuật tại Việt Nam, tuy nhiên khách hàng có thể dựa vào một số thông tin sau để lựa chọn:

  • Công ty dịch thuật đó có cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn ISO không? Do tổ chức nào đánh giá? Vì tại Việt Nam việc đánh giá ISO cũng khá bất cập và các công ty hoàn toàn có thể bỏ tiền ra mua chứng chỉ được.
  • Khách hàng của công ty dịch thuật đó là ai? Có tham khảo không?
  • Cách thức họ tiếp cận với bạn như thế nào? Có thực sự chuyên nghiệp và hiểu biết không?
  • Bạn có thể tham khảo khi đến làm việc trực tiếp hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ thử.