Nhân lực Ngắn hạN

Các giải pháp cho thuê nhân lực ngắn hạn là lựa chọn linh hoạt mang lại nhiều lợi ích với các mức chi phí hợp lý cho các tổ chức và văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Vietnam translation company

Vị trí công việc điển hình

Nhân lực của chúng tôi được đào tạo các kỹ năng phù hợp với nhiều vị trí công việc (Xem các chương trình đào tạo tại AM Việt Nam). Dưới đây là một số vị trí công việc điển hình hoặc khách hàng có thể lựa chọn nhân lực đáp ứng đồng thời nhiều vị trí công việc sau:

Lợi ích khi sử dụng giải pháp nguồn lực linh hoạt của chúng tôi

Bạn là đại diện của một tổ chức nước ngoài đang hoạt động hoặc có kế hoạch hoạt động tại Việt Nam chắc hẳn một trong các mối quan ngại hàng đầu sẽ là nhân lực. Trong ngắn hạn thì việc tìm kiếm nhân sự tức thì đáp ứng được các tiêu chuẩn công việc là điều không hề dễ dàng mà còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về sự ổn định và pháp luật.

Bảo mật và các cam kết của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi chịu ràng buộc bởi các điều khoản bảo mật ký kết giữa chúng tôi và khách hàng với những cam kết rõ ràng:

Giải pháp chuyên viên đầu mối

Đây là giải pháp linh hoạt dành cho các tổ chức sử dụng dịch vụ thường xuyên của AM Việt Nam. Thông qua giải pháp này, chúng tôi sẽ cử chuyên viên chuyên nghiệp của AM Việt Nam làm việc trực tiếp tại văn phòng của khác hàng để hỗ trợ các công việc tức thì hoặc điều phối các dự án/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và khối lượng công việc yêu cầu.

Lĩnh vực dịch thuật có thể bạn quan tâm