Dịch thuật Công chứng

Dịch thuật công chứng được sử dụng trong các hoạt động quản lý nhà nước, đấu thầu hoặc nghiệm thu thanh toán.

Dịch thuật công chứng

Tại sao cần dịch thuật công chứng?

Khi một văn bản tiếng nước ngoài muốn sử dụng hợp lệ tại Việt Nam (hoặc ngược lại) thì cần được dịch thuật công chứng và có thể được yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự. Vì vậy, dịch thuật công chứng giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp FDI cũng như các nhu cầu cá nhân, hoạt động này có thể mang tính định kỳ hoặc một lần phụ thuộc vào đối tượng và theo yêu cầu quản lý.

Cung cấp các dịch vụ Dịch thuật Công chứng nhanh và tin cậy

Bản dịch công chứng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và thường được sử dụng để xin thành lập công ty, các vấn đề liên quan đến lao động / việc làm hoặc lưu trú hoặc để nghiệm thu, giải quyết thủ tục thanh toán, đấu thầu, v.v. Người dịch sẽ cam kết chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của bản dịch khi ký trước mặt công chứng viên hoặc viên chức nhà nước có thẩm quyền.

AM Việt Nam dịch thuật công chứng cho những nhóm tài liệu sau:

Chính xác và Bảo mật trong thực hiện dịch thuật công chứng

AM Việt Nam cam kết mạnh mẽ về tính CHÍNH XÁC và BẢO MẬT của các bản dịch thuật công chứng và các hồ sơ nhận được từ khách hàng và các dịch vụ liên quan. Tất cả các nguồn lực tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều chịu RÀNG BUỘC và TUÂN THỦ nghiêm ngặt các cam kết bảo mật dịch vụ này.

Những lĩnh vực dịch thuật có thể bạn đang quan tâm