Dịch vụ phiên dịch cao cấp

Một đội ngũ phiên dịch tài năng, giàu kinh nghiệm sẽ đảm bảo sự thành công cho mọi dự án phiên dịch của khách hàng.

Đáp ứng mọi cấp độ phiên dịch với sự sẵn sàng cao tại Việt Nam​

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các cuộc thương thảo kinh doanh, hội nghị và sự kiện — bao gồm cả các hoạt động phiên dịch tại chỗ và phiên dịch từ xa.

Các phiên dịch viên của AM Việt Nam đều có kỹ năng thành thạo, kỹ thuật ngôn ngữ suất sắc, am tường kiến thức chuyên ngành và được đào tạo thực hành phiên dịch theo qui trình khoa học đã được công nhận. Họ là những con người đam mê phiên dịch và có đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp.

AM Việt Nam là một Công ty cung cấp các Giải pháp ngôn ngữ đạt chất lượng ISO 9001: 2015.

Phiên Dịch Đồng Thời

Phiên dịch viên dịch song song/đồng thời ngay sang ngôn ngữ đích trong khi ngưới phát biểu đang nói.

Phiên Dịch Thì Thầm.

Phiên dịch viên dịch với âm lượng nhỏ cho một hoặc một nhóm người nghe.

Phiên Dịch Nối Tiếp.

Phiên dịch viên bắt đầu dịch sau khi người phát biểu nói xong một đoạn ngôn ngữ gốc.

Phiên dịch qua điện thoại.

Là phương pháp phiên dịch qua điện thoại, hội thảo truyền hình hoặc họp trực tuyến.

Chính xác & Bảo mật trong hoạt động phiên dịch

AM Việt Nam cam kết mạnh mẽ về tính CHÍNH XÁC và BẢO MẬT trong hoạt động cung cấp dịch vụ phiên dịch và các dịch vụ liên quan. Mọi nguồn lực tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ phiên dịch của chúng tôi đều BAO GỒM và tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết này.

Được lựa chọn cung cấp dịch vụ phiên dịch bởi nhiều khách hàng uy tín

Với đội ngũ chuyên gia phiên dịch cao cấp, AM Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ phiên dịch cho mọi cấp độ, loại hình phiên dịch và nhiều chuyên ngành.

Một số lĩnh vực dịch thuật có thể bạn quan tâm