Tôi thực sự bất ngờ về khả năng kiểm soát và tổ chức công việc của AM. Đó là một dự án lớn, có thể nói là rất lớn với gần 5000 bộ tài liệu cần xử lý dịch thuật và công chứng chỉ trong vòng 1 tuần. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao các bạn có thể làm được. Kết quả thật hoàn hảo, không có sai sót và hoàn toàn đúng hạn.

Published by Hoang Nam

Giám đốc Dự án