Bài Viết

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tức

Letter of guarantee – Thư bảo lãnh là gì?

letter of guarantee

Thư bảo lãnh (letter of guarantee) là văn bản cam kết của bên bảo lãnh (guarantor) với bên nhận bảo lãnh (beneficiary) về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh (principal) khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Để được cấp thư bảo lãnh, khách hàng sẽ cần phải nộp đơn xin cấp, tương tự như khoản vay, cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Nếu nhận thấy có thể chấp nhận được rủi ro, ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ cấp thư bảo lãnh cho khách hàng, với một khoản phí hàng năm.

Thư bảo lãnh thường được sử dụng khi một bên trong giao dịch không chắc chắn rằng bên kia có thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính của họ hay không. Điều này đặc biệt phổ biến trong các giao dịch mua sắm thiết bị đắt tiền hoặc tài sản khác. Tuy nhiên, thư bảo lãnh có thể không bao gồm toàn bộ số tiền nợ. Thông thường, ngân hàng sẽ thỏa thuận với khách hàng về số tiền mà ngân hàng sẽ chi trả và sẽ tính phí hàng năm cho dịch vụ này, thường là theo tỷ lệ phần trăm của số tiền mà ngân hàng phải trả nếu khách hàng của họ mất khả năng thanh toán.

Ví dụ về Thư bảo lãnh

Giả sử Công ty XYZ dự tính mua một khối lượng lớn thiết bị tùy chỉnh cho cửa hàng của họ với chi phí 1 triệu USD. Nhà cung cấp thiết bị sẽ mất khoảng vài tháng để chế tạo các thiết bị đó. Bên mua không muốn trả tiền ngay bây giờ, nhưng nhà cung cấp cũng không muốn dành thời gian và nguồn lực để chế tạo thiết bị này mà không có gì để đảm bảo rằng bên mua sẽ mua và có đủ nguồn lực để mua thiết bị đó. Bên mua có thể đến ngân hàng và xin cấp thư bảo lãnh. Điều này sẽ giúp nhà cung cấp an tâm vì bên mua đã có ngân hàng chống lưng. Trong trường hợp bên mua (bên được bảo lãnh – principal) không mua hoặc không đủ tiền để mua số thiết bị trên, ngân hàng (bên bảo lãnh – guarantor) sẽ thay bên mua thanh toán tiền bảo lãnh cho nhà cung cấp (bên nhận bảo lãnh – beneficiary), sau đó bên mua có trách nhiệm hoàn lại số tiền bảo lãnh cho ngân hàng theo quy định.

Hương Trần

Bài viết khác

Luôn cập nhật các tin tức và ý kiến dịch thuật từ chuyên gia

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.