Skip to content

Một vài lưu ý khi dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO

Những lưu ý khi dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, bộ phận dịch tài liệu truyền thông doanh nghiệp (Corporate Communication Translation), chúng tôi tiếp nhận xử lý nhiều yêu cầu dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO cho các doanh nghiệp FDI hay các doanh nghiệp chế xuất. Các doanh nghiệp này có thể là doanh nghiệp nước ngoài mới đầu tư hoặc đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam nhưng nhu cầu hoạt động đạt chứng nhận ISO luôn được họ đặt lên hàng đầu.

Trên thực tế, các tập đoàn/công ty mẹ ở nước ngoài thường đã được chứng nhận tuân thủ ISO, và mục tiêu của các nhà máy tại Việt Nam sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn đó bên cạnh các tiêu chuẩn riêng của Việt Nam. Trong bài viết này, trong vai trò là 1 chuyên viên dịch thuật có kinh nghiệm về ISO, tôi nêu ra một số vấn đề giúp các dịch thuật viên lưu ý khi thực hiện các dự án dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO cho chính doanh nghiệp mình hoặc cho khách hàng.

Tính chuyên môn của các tài liệu tiêu chuẩn ISO

 Các tài liệu ISO thường chuẩn hóa cho một lĩnh vực sản xuất, dịch vụ cụ thể. Ví dụ:

  • ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng trong môi trường sản xuất
  • ISO 10962 Công cụ tài chính
  • ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế
  • ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  • ….
Vì vậy, tính chuyên môn trong đa số các tài liệu ISO là rất cao. Các doanh nghiệp cần xây dựng hồ sơ để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ISO mà mình đăng ký như các qui trình thực hành, qui trình hoạt động, …. 

(đang cập nhật)

 

,