Alstom SA

“Đổi mới thông minh, di chuyển bền vững”

Giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện môi trường

Với khát vọng đồng hành cùng tất cả các biên liên quan trong lĩnh vực vận chuyển để đáp ứng những thách thức trong tương lai, Alstom luôn nỗ lực cung cấp hệ thông di chuyển hiệu quả trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy cải tiến mức độ thân thiện với môi trường trong các giải pháp của mình.

Các giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện với môi trường của ALSTOM

Nhà cung cấp giải pháp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực vận tải thời đại số

Là đơn vị dẫn đầu trong xu hướng giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện hơn với môi trường trên toàn cầu, Alstom phát triển và quảng bá các hệ thống tích hợp tạo nền tảng bền vững cho tương lai của ngành vận tải. Alstom cung cấp đồng bộ trang thiết bị và dịch vụ, từ tàu cao tốc, tàu điện ngầm, tàu điện và xe buýt điện tử trong một hệ thống tích hợp với dịch vụ tùy chỉnh, cơ sở hạ tầng, tín hiệu và giải pháp di chuyển trên nền tảng số.

Vietnam translation company

“Vai trò của Alstom không chỉ dừng ở việc cung cấp đầu máy toa xe, dịch vụ và bảo trì, mà còn là các giải pháp di chuyển cho thế giới trong thời kỳ chuyển biến mạnh mẽ. Alstom đang nắm giữ vị thế dẫn đầu để định hình nên cách thức di chuyển trong tương lai: hiệu quả, bền vững và kết nối!”

Henri Poupart-Lafarge

Chủ tịch và CEO của Alstom

Nguồn: ALSTOM SA

Alstom SA là nhà sản xuất đầu máy toa xe đa quốc gia của Pháp, có phạm vi hoạt động trên toàn thế giới trong thị trường vận tải đường sắt, đặc biệt là vận tải hành khách, tín hiệu và đầu máy. Các sản phẩm của Alstom có thể kể đến tàu cao tốc AGV, TGV, Eurostar, Avelia và New Pendolino, bên cạnh đó là tàu điện ngầm đô thị, tàu nội vùng và tàu điện Citadis.