BSI Group

“Truyền cảm hứng cho một thế giới kiên cường hơn”

Giới thiệu BSI Group

BSI viết tắt của British Standard Institude là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới và chúng tôi vẫn là người tạo nên các tiêu chuẩn hàng đầu trên toàn cầu. Hiện nay BSI có mặt ở mọi châu lục, với 87 văn phòng tại 31 quốc gia trên toàn thế giới. Khách hàng của BSI rất đa dạng, từ những thương hiệu được công nhận trên toàn cầu đến các doanh nghiệp nhỏ, địa phương.

Các dịch vụ chủ đạo của BSI là gì?

BSI cung cấp đầy đủ các dịch vụ với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức hoạt động tốt hơn. 

Bắt đầu từ việc giúp các tổ chức kiến tạo ra các tiêu chuẩn hoàn hảo để đào tạo nhân sự hoạt động hiệu quả hơn, xem xét cách bạn đang làm, và hỗ trợ bạn hoạt động tốt hơn trong tương lai. BSI cũng có thể kết hợp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào để tạo nên một gói dịch vụ được thiết kế riêng cho doanh nghiệp nhằm xóa bỏ sự phức tạp và chi phí không cần thiết cho khách hàng.

Dịch vụ Thông tin và Tiêu chuẩn

 • Truy cập và mua tài liệu về các tiêu chuẩn
 • Dịch vụ đăng ký trực tuyến
 • Phát triển các tiêu chuẩn mới
 • Phát triển một PAS

 • Nghiên cứu và Thông tin
 • Tư vấn về các Tiêu chuẩn
 • Các dự án Quốc tế

 

Đánh giá, chứng nhận và đào tạo

 • Đánh giá và chứng nhận ISO
 • Đánh giá tổng quát nhà cung cấp
 • Đánh giá thực phẩm và chuỗi bán lẻ
 • Đào tạo
 • Các dịch vụ Thiết bị Y tế
 • Phần mềm tuân thủ và các giải pháp

Hoạt động tư vấn

 • An ninh mạng và khả năng phục hồi thông tin
 • Sức khỏe và an toàn môi trường
 • Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa
 • Quản lý chuỗi cung ứng

Liên hệ với BSI Group

 • Call: +44 345 080 9000
 • Email us: MK.customerservices@bsigroup.com

Liên hệ với BSI Group Việt Nam

 • Call: + 84 (28) 3820 0066
 • Email us: info.vietnam@bsigroup.com

Source: BSI Group Official Website