Giải pháp quản lý dịch thuật

Quản trị dịch thuật - tối ưu chi phí, chất lượng và thời gian

Các doanh nghiệp toàn cầu có nhu cầu dịch thuật qui mô lớn và liên tục. Tài nguyên dịch thuật vì thế cũng rất đồ sộ, các yêu cầu khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn trở lên khó khăn hơn. Giải pháp quản lý dịch thuật của AM Việt Nam giúp khách hàng giải quyết nhu cầu quản trị dịch thuật tổng thể, từ việc hoạch định, quản trị dữ liệu và xây dựng đội ngũ sẵn sàng cao.

blank

Quản trị dự án dịch thuật

Việc tạo và quản lý các dự án dịch thuật cần đồng bộ theo chuyên đề. Nguồn nhân lực, tài chính cũng cần được lên kế hoạch nhằm có lựa chọn tốt nhất. Việc thiếu kinh nghiệm và công nghệ sẽ khiến các doanh nghiệp khó tự vận hành dự án hiệu quả. 

Giải pháp quản trị dự án dịch thuật tại AM Việt nam nhằm mục tiêu: 

  • Giải quyết khó khăn về công nghệ và kinh nghiệm
  • Cung cấp nguồn lực đạt yêu cầu để có sản phẩm chất lượng
  • Giảm chi phí và vận hành thống nhất các tài nguyên

Quản trị dữ liệu dịch thuật

Dữ liệu dịch thuật được quản lý và khai thác hiệu quả sẽ giúp tăng chất lượng và giảm tối đa chi phí.

  • Quản trị nguồn tài liệu
  • Quản trị dữ liệu bằng công nghệ tiên tiến
  • Kiểm tra và chuẩn hóa bộ nhớ dịch thuật
Dịch thuật thiết bị y tế

Quản trị thuật ngữ

Thuật ngữ có thể coi là văn hóa sử dụng ngôn ngữ của một doanh nghiệp. Tùy theo loại hình dịch vụ, thị trường tiếp cận, lĩnh vực chuyên môn mà thuật ngữ có thể được sử dụng khác nhau. 

  • Xây dựng cơ sở tự điển dùng chung
  • Chuẩn hóa và xây dựng cơ chế áp dụng thuật ngữ
  • Cập nhật thuật ngữ mới

Phát triển và vận hành bộ chỉ dẫn

Các dự án dịch thuật luôn cần có bộ chỉ dẫn nhằm định hướng người dịch tuân thủ các nguyên tắc văn hóa, văn phòng và chất lượng.

Dịch thuật website y khoa và ứng dụng y khoa
Dịch thuật thiết bị y tế

Quản trị sản phẩm

Bản dịch và bản gốc sẽ được quản lý khoa học phục vụ việc tra cứu và sử dụng nhanh chóng, hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

Các chuyên gia dịch thuật tại AM Việt Nam sẵn sàng cung cấp những tư vấn hữu ích cho các nhu cầu dịch thuật của quý vị.