Our Clients Say:

Chúng tôi thực sự bất ngờ về năng lực của AMVN. Đó là một dự án lớn với gần 5.000 trang tài liệu cần xử lý dịch thuật công chứng chỉ trong vòng 1 tuần. Đội ngũ của các bạ đã làm việc thực sự hiệu quả, không có sai sót và hoàn toàn đúng hạn.

Duane Morris (Việt Nam)

Duane Morris (Việt Nam) thành viên thuộc Công ty Luật quốc tế Duane Morris LLP (1904) có trụ sở tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.