Our Clients Say:

"Đã gần 10 năm chúng tôi sử dụng dịch vụ dịch thuật của AM. Đó là con số nói nên tất cả. Các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình thành lập và phát triển. Các đối tác đầu tư của chúng tôi cũng rất hài lòng vì lựa chọn được đơn vị dịch thuật thực sự tin cậy."

MB Ageas Life

MB Ageas Life là công ty Bảo hiểm Nhân thọ liên doanh giữa MB Bank (Việt Nam), Tập đoàn Ageas (Bỉ) và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai (Thái Lan).