Our Clients Say:

"Chúng tôi tư vấn pháp luật Việt Nam cho khách hàng toàn cầu. Nhu cầu của khách hàng trải rộng trong nhiều lĩnh vực. Việc dịch thuật vì vậy cũng cần đạt đến độ tin cậy tuyệt đối, nhất là trong các giao dịch pháp lý. Điều thực sự khiến tôi ngỡ ngàng là bản dịch luật của AM đã đạt đến sự hoàn hảo."

YKVN Law Firm

YKVN là công ty Luật hàng đầu Việt Nam với 3 văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. IFLR1000, Asialaw, Chambers và Legal 500 đều đánh giá YKVN xếp Hạng 1 trong hầu hết các lĩnh vực.