Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Tản mạn: "Bí từ" liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?
Tản mạn: "Bí từ" liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Trong tiếng Việt, chúng ta vẫn làm quen với các dạng từ như Động từ, Tính Từ, Danh từ, …. Bài viết này sẽ tản mạn một chút. Tôi muốn đề cập đến một dạng từ rất cũ mà mới, đó là Bí từ. Và nó cũng là một thực tế đang diễn ra trong văn nói hàng ngày của người Việt Nam. Tôi cũng dám chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đã có những lúc từng Bí Từ. Khi đó, chúng ta sẽ dùng những từ ngữ lạ hoặc ngôn ngữ hành động để thay thế.

Tản mạn: "Bí từ" liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Bí từ là gì?

Chưa có tài liệu nào mô tả hay định nghĩa về dạng từ này. Ở đây tôi tạm định nghĩa như sau:

Bí từ là một dạng từ dùng để thay thế khi chúng ta muốn diễn đạt một ý nào đó mà không tìm được từ phù hợp. Bí từ bao gồm cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hành động (bao gồm cả ngôn ngữ cơ thể).

Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84149-Su dung Google dich hieu qua-2

04 Cách Sử dụng Google Translate Hiệu quả nhất

Google Translate đã được phát triển thành một công cụ đạt năng suất cao, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và giải quyết được nhu cầu có một bản dịch đủ để hiểu nghĩa. Trong bài viết này, AM Việt Nam sẽ chia sẻ về 4 cách để sử dụng Google Translate hiệu quả nhất.