Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Trong tiếng Việt, chúng ta vẫn làm quen với các dạng từ như Động từ, Tính Từ, Danh từ, …. Bài viết này sẽ tản mạn một chút. Tôi muốn đề cập đến một dạng từ rất cũ mà mới, đó là Bí từ. Và nó cũng là một thực tế đang diễn ra trong văn nói hàng ngày của người Việt Nam. Tôi cũng dám chắc rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đã có những lúc từng Bí Từ. Khi đó, chúng ta sẽ dùng những từ ngữ lạ hoặc ngôn ngữ hành động để thay thế.

Tản mạn: "Bí từ" liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Bí từ là gì?

Chưa có tài liệu nào mô tả hay định nghĩa về dạng từ này. Ở đây tôi tạm định nghĩa như sau:

Bí từ là một dạng từ dùng để thay thế khi chúng ta muốn diễn đạt một ý nào đó mà không tìm được từ phù hợp. Bí từ bao gồm cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hành động (bao gồm cả ngôn ngữ cơ thể).

Tản mạn: “Bí từ” liệu có trở thành một dạng từ trong tiếng Việt?

Three ways to translate your website.

Ba phương pháp dịch website

Cùng tìm hiểu những phương án dịch trang web tốt nhất trong trình duyệt ưa thích hoặc trên thiết bị di động và nghiên cứu cách tự dịch toàn bộ trang web.

Three ways to translate your website.

Ba phương pháp dịch website

Cùng tìm hiểu những phương án dịch trang web tốt nhất trong trình duyệt ưa thích hoặc trên thiết bị di động và nghiên cứu cách tự dịch toàn bộ trang web.