Expertise Translation

Lựa chọn Dịch thuật Tài liệu Chuyên ngành

Khởi nghiệp từ các chuyên gia và những dịch thuật viên nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án lớn và dài hạn về Y tế, Pháp lý, Tài chính, Năng lượng và Giao thông Đô thị. AMVN đã được Viện tiêu chuẩn Anh đánh giá chứng nhận đạt ISO 9001 trong lĩnh vực Dịch vụ Ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật cho đồng thời nhiều thị trường. Khả năng quản trị dự án và đội ngũ dịch thuật viên chuyên nghiệp sẽ là lợi thế để đảm bảo sự thành công cho các dự án dịch thuật của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các chuyên gia và kinh nghiệm, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng mang lại những giá trị đáng ngạc nhiên cho tài liệu của bạn.

Dedicated Teams Working In Your Industry​

Our specialist teams will work with over 10 years’ experience in their industry. It means our specialism translations have complete accuracy, reliability and consistency. We have dedicated teams of experts working in every sector to ensure that every aspect of your language projects

Do you have a translation project?