Giải pháp Website

Giúp bạn tác động một cách mạnh mẽ đến thị trường quốc tế bằng những giải pháp ngôn ngữ sáng tạo, phù hợp với văn hóa của thị trường mục tiêu.

We Transform Your Vision into Creative Results

Chúng tôi sẽ giúp bạn tác động một cách mạnh mẽ đến thị trường quốc tế bằng những giải pháp ngôn ngữ sáng tạo, phù hợp với văn hóa của thị trường mục tiêu. Bạn có thể tin cậy vào các chuyên gia dịch và bản địa trang web của chúng tôi để giúp bạn xuất bản những nội dung có giá trị cao, liên kết chặt chẽ đến thị trường mục tiêu và tạo dựng những giá trị và triển vọng toàn cầu.

Củng cố uy tín thương hiệu toàn cầu, truyền thông thống nhất nhiều ngôn ngữ

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gia tăng doanh số bán hàng và lợi nhuận

Thiết lập vai trò dẫn đầu trên trang tìm kiếm, tăng số lượt và mở rộng vị trí truy cập

Duy trì tính toàn vẹn của các thiết kế trang web, nội dung được kiểm soát chặt chẽ

Website Solutions
Boost Your Success

Dịch thuật website giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tham gia vào chuỗi kinh doanh toàn cầu. Bắt đầu từ việc xác định chuỗi thông điệp phù hợp cho thị trường mục tiêu. Tìm cách tốt nhất để thể hiện chúng. Chuyên môn trong dịch thuật, bản địa hoá, SEO đa ngôn ngữ và biên tập của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

What we do

Bạn có thể tin cậy vào các chuyên gia dịch và bản địa trang web của chúng tôi để giúp bạn xuất bản những nội dung có giá trị cao, liên kết chặt chẽ đến thị trường mục tiêu và tạo dựng những giá trị và triển vọng toàn cầu.
  • Dịch thuật nội dung/SEO/SEM
  • Bản địa hóa
  • Chép dịch & phụ đề Video/Audio
  • Dịch Brochures, Profiles, Cataloge
  • Email & Newsletter
  • Biên tập nội dung
  • Dịch vụ kiểm soát ngôn nội dung

Trusted by Clients Around the World

Leading in expertise language solutions. We work with some of the top tier Multinational Enterprises.

Bạn đang cần dịch thuật website?

Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.