Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ

Xem xét sự đáp ứng các tiêu chí đầu ra của bản dịch trong mọi tình huống một cách độc lập và liêm chính

Một bản dịch kém có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc khách hàng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ của bạn, và hơn nữa, nó có thể gây tác động tiêu cực đến cảm nhận của khách hàng về thương hiệu cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xuất hiện trong tương lai. Dịch vụ Đảm bảo Chất lượng Dịch thuật tại AM Việt Nam là chìa khóa giúp bạn đảm bảo chất lượng toàn diện cho các bạn dịch của bạn.

Đánh giá chất lượng ngôn ngữ

Đánh giá ngẫu nhiên bằng phương pháp bốc mẫu để đo lường chất lượng bản dịch theo mô hình chất lượng đã được thiết kế và thống nhất.

Đảm bảo chất lượng ngôn ngữ

Đánh giá chất lượng toàn diện của toàn bộ bản dịch để đảm bảo tính chuyên môn và độc lập trong việc đảm bảo chất lượng tuyệt đối.

Dịch ngược & đối chiếu

Trong nhiều trường hợp các bản dịch cần được dịch ngược lại độc lập để đối chiếu mặt ý nghĩa so với bản gốc ban và bản dịch đầu.

Quản lý tài sản ngôn ngữ

Quản lý bảng thuật ngữ, bộ nhớ dịch, v.v. để đảm bảo áp dụng chính xác và theo các quy tắc rõ ràng phù hợp với công ty và chuyên ngành.

Đảm bảo tính chính xác và sự phù hợp ngôn ngữ

Một bản dịch dù được thực hiện cẩn trọng cũng có thể xuất hiện những lỗi tiềm ẩn từ nhẹ đến nghiêm trọng. Những lỗi này thường xuất phát từ con người, nhất là các bản dịch được thực hiện đồng thời bởi nhiều người. Hoạt động Đảm bảo Chất lượng Dịch thuật sẽ giải quyết các rủi ro tiềm ẩn này thông qua các chỉ số đánh giá độc lập để xác định xem sản phẩm dịch thuật đó có đảm bảo được yếu tố đầu ra hay không.​​
Cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp
Dịch thuật

Đảm bảo tính đúng đắn của bản dịch​

Nhà ngôn ngữ học của chúng tôi thực hiện đánh giá tính chính xác của thuật ngữ, số liệu, tính nhất quán, ngữ nghĩa và tính đầy đủ của bản dịch. Kỹ thuật dịch và kỹ thuật vận dụng ngôn ngữ cũng được đánh giá cẩn trọng.

Đảm bảo phù hợp với văn hóa kinh doanh và thị trường​

Bắt đầu từ ngữ pháp chuẩn mực giúp cho ngôn ngữ bản dịch trở lên chuyên nghiệp, gẫy gọn và dễ đọc hơn. Chúng tôi đảm bảo bản dịch được thực hiện đúng các yêu cầu cho mục đích sử dụng của bạn. Văn hóa sử dụng ngôn ngữ quyết định lớn đến thành công của bản dịch.

Hiệu đính trong dịch thuật
Đọc soát trong dịch thuật

Văn phong phù hợp với mục đích sử dụng​ bản dịch​

Kỹ thuật ngôn ngữ bao gồm văn phong và lựa chọn từ, cách dịch. Chúng tôi tiến hành đánh giá toàn diện để đảm bảo sự phù hợp của bản dịch với tính chất của văn bản cũng như đối tượng mục tiêu của tài liệu hướng đến.
Đảm bảo sự thành công của bản dịch

Các nhà đánh giá chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra chuyên sâu tuân thủ các mô hình đánh giá chất lượng quốc tế. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các nhu cầu đánh giá từ bốc mẫu đến toàn diện cũng như các yêu cầu dịch ngược và đối chứng để đảm bảo tính rõ ràng, đồng nhất cho nội dung toàn cầu của bạn.