YKVN là công ty Luật hàng đầu Việt Nam với 3 văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. IFLR1000, Asialaw, Chambers và Legal 500 đều đánh giá YKVN xếp Hạng 1 trong hầu hết các lĩnh vực.

Published by AM Localize

Professional Language Solutions