Machine Translation & Post-editing solutions

Giải pháp hiệu đính dịch máy hiệu quả cao được đảm bảo chất lượng bởi con người

Post-editing services

Con người sẽ can thiệp sâu vào qui trình máy dịch để có các bản dịch đáp ứng tiêu chí đầu ra.

AI Translation

Cung cấp các bản dịch thô, chuẩn xác cao từ hệ thống máy dịch với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.​

Data processing

Cung cấp và xử lý dữ liệu dịch thuật phục vụ đào tạo nang cao hiệu quả của máy dịch tự động.​​

Linguistic quality assurance

Tăng hiệu quả trải nghiệm khách hàng nhằm thu hút người tiêu dùng toàn cầu.​

Khám phá dịch vụ hiệu đính dịch máy tại AM Việt Nam​

Hiệu đính dịch máy đặc biệt phù hợp với các dự án dịch thuật lớn với chất lượng đạt từ mức độ cơ bản trong một khoảng thời gian ngắn. Đội ngũ hiệu đính dịch máy tại AM Việt nam có kinh nghiệm xử lý hoàn hảo cho bất kỳ yêu cầu dịch nhanh nào.

High-quality

Quality is a prominent advantage in AM translations. Our translations are native, professional, concise and straightforward, delivering more added values than expected.​

Dịch thuật Siêu nhanh

Giải pháp máy học tùy chỉnh của AM Việt Nam có thể xử lý dịch thuật đa ngôn ngữ lên đến 10 triệu từ mỗi giờ với chất lượng đạt đến 80% ngôn ngữ tự nhiên.

High responsiveness​​

We offer 24.7/365 services globally, whether you need translation, localization or on-site interpretation.​

Dịch thuật Khối lượng lớn​​

Khả năng dịch tự động 1.8M từ mỗi giờ sẽ thực sự tuyệt với đối với các dự án dịch thuật khối lượng lớn khi quỹ thời gian eo hẹp.

Công nghệ dữ liệu tiên tiến

AI Translation Bot của AM Việt Nam có khả năng phân tích và lựa chọn hệ thống máy dịch phù hợp với từng loại tài liệu và chuyên ngành đầu vào. Hơn nữa, hệ thống có thể cung cấp giải pháp lựa chọn hỗn hợp nhiều máy dịch để có kết quả dịch máy tối ưu.

Hiệu quả chi phí​

Qui trình dịch máy có thể giúp tiết kiệm đến 70% thậm chí 80% chi phí dịch thuật so với quy trình dịch thuật truyền thống.

Tối ưu bởi con người​

Khách hàng không phải đánh đổi chất lượng khi sử dụng giải pháp dịch máy tại AM Việt Nam. Chúng tôi có trên 1000 hiệu đính viên toàn cầu có thể đáp ứng bất kỳ cấp độ chất lượng dịch thuật nào.

BOOST YOUR SUCCESS​​

Hiệu đính dịch máy là một quy trình dịch thuật gồm hai bước kết hợp những ưu việt của AI và con người. AI dịch thuật được đào tạo tùy chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, từng khách hàng sẽ giúp xử lý các công việc dịch thuật cơ bản. Con người sẽ tiếp tục can thiệp vào các sản phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng cuối cùng.

Cặp ngôn ngữ
M
Từ mỗi giờ
+
Hiệu đính viên

FIND OUR MORE MACHINE TRANSLATION & POST-EDITING SERVICES

Our professional linguists are ready to provide helpful advice for your translation needs.

News & Blogs

Welcome to AM's featured collection of the translation industry and client's success stories.

Three ways to translate your website.

Three ways to translate your website.

Explore the best options for translating a web page in your preferred browser or on your mobile device, and learn more about how to translate an entire site of your own.