Certified translation services in Vietnam

We provide certified translation services and related services in Vietnam are strongly committed to ACCURACY, FAST, and CONFIDENTIALITY.
Notarized translation requires absolute accuracy and are often used for application for corporate establishment, labor/employment or accommodation related issues or for acceptance, settlement of payment, bidding, etc. The translator will swear to undertake personal responsibility for the accuracy of the translations by signing thereon in front of a notary or competent state officer.

Accurate

Bản dịch công chứng được thực hiện tuân thủ qui trình dịch thuật chuyên nghiệp để đạt được chất lượng chuẩn xác.

Confidential

Các hồ sơ, tài liệu của khách hàng được chúng tôi xử lý một cách thận trọng, tuân thủ các cam kết bảo mật cao nhất.

Fast and Reliable

Kinh nghiệm quản lý, quy trình khoa học và công nghệ dịch thuật tiên tiến giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh và tin cậy.

Discover our certified translation services supported by expert consultants.

Certified translation

Certified translation

Bản dịch được thực hiện bởi một dịch thuật viên công chứng và được xác nhận hợp lệ bởi công chứng viên.

Discover
Legalization

Legalization

Các tài liệu do cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài cấp thì cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa để có thể được công nhận tại Việt Nam.
Discover
Certified copy

Certified copy

Các tài liệu sao y có giá trị sử dụng như bản gốc và thường được yêu cầu đính kèm trong hồ sơ xin cấp phép tại Việt Nam.
Discover
Certified signature

Certified signature

Chữ ký của cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên văn bản chẳng hạn như Ủy quyền cần được chứng thực bởi công chứng viên.

Discover

Usually when it comes to “Notarization”, the concept is often associated with state administrative management activities. Per regulations of Vietnamese authorities, documents are required to be submitted in Vietnamese language and legally validated. Therefore, in an integrated and dynamic economy, notarization is indispensable and may be required on a daily or periodical basis depending on the management requirements.

#AMVIETNAM

Quick order professional translation