Câu hỏi:

ACA là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền

Tiếng Anh: Affordable Care Act


Đạo luật chăm sóc sức khoẻ hợp túi tiền (ACA) là một cải cách chăm sóc sức khỏe toàn diện được Tổng thống Barack Obama kí vào tháng 3 năm 2010.
Nó chính thức được gọi là Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc sức khoẻ hợp túi tiền (tiếng Anh: Patient Protection and Affordable Care Act), gọi tắt là Đạo luật Obamacare. Đạo luật này bao gồm một danh sách các điều khoản liên quan đến sức khỏe nhằm mở rộng bảo hiểm y tế cho hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm.

Đạo luật đã mở rộng điều kiện hưởng trợ cấp y tế, tạo ra các trao đổi bảo hiểm y tế và ngăn các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm (hoặc tính phí nhiều hơn) do các điều kiện tồn tại từ trước. Nó cũng cho phép trẻ em được bao gồm trong chương trình bảo hiểm của cha mẹ cho đến 26 tuổi.