Question:

AMA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ

Tiếng Anh: American Medical Association


Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), tổ chức của các bác sĩ Hoa Kỳ, mục tiêu là “thúc đẩy khoa học và nghệ thuật y học và cải thiện sức khỏe cộng đồng .” Nó được thành lập ở Philadelphia vào năm 1847 bởi 250 đại biểu đại diện cho hơn 40 hiệp hội y tế và 28 trường cao đẳng. Vào đầu thế kỷ 21, AMA có khoảng 240.000 thành viên. Trụ sở chính của nó ở Chicago .

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phổ biến thông tin khoa học và sức khỏe cho các thành viên của mình và cho công chúng và thực hiện một loạt các chương trình giáo dục sức khỏe thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các bài giảng. Nó giúp các thành viên của mình được thông báo về các luật quan trọng về y tế và sức khỏe, đồng thời nó đại diện cho nghề nghiệp của mình trước Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan và tổ chức chính phủ khác, ủng hộ quan điểm của riêng mình trong quá trình này. Nó giúp thiết lập các tiêu chuẩn cho các trường y khoa và các chương trình thực tập, đồng thời cố gắng phát hiện và cảnh báo công chúng về cả các phương pháp chữa bệnh lang thang và lang băm y tế .