Question:

BLS là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cục thống kê lao động Mỹ

Tiếng Anh: Bureau of Labor Statistics


Cục thống kê lao động Mỹ (BLS) là một cơ quan liên bang sản xuất dữ liệu kinh tế về nền kinh tế Mỹ. Các báo cáo này bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), hai chỉ số quan trọng của lạm phát.

Đặc điểm của Cục thống kê lao động Mỹ

Cục Thống kê Lao động (BLS) là một bộ phận của Bộ Lao động Mỹ (DOL), và mục đích chính của nó là nghiên cứu, sắp xếp và xuất bản các dữ liệu thống kê về thị trường lao động, giá cả và năng suất.

Số liệu thống kê do BLS tạo ra là một số chỉ số kinh tế có ảnh hưởng nhất đối với nền kinh tế Mỹ. Chúng thường được sử dụng bởi các phương tiện truyền thông và được sử dụng bởi các doanh nghiệp, các học giả và các nhà hoạch định chính sách để thông báo cho việc ra quyết định của họ.

Cục thống kê lao động cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác, khách quan và khả năng tiếp cận minh bạch các báo cáo của họ. Các công bố dữ liệu của cơ quan được các nhà kinh tế và người tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ để đưa ra dự đoán tốt hơn và chính xác hơn về cách thức nền kinh tế và thị trường sẽ hoạt động trong tương lai.