Question:

CBOE là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Sàn giao dịch quyền chọn Chicago

Tiếng Anh: Chicago Board Options Exchange


Sàn giao dịch quyền chọn Chicago được thành lập năm 1973, là thị trường giao dịch quyền chọn lớn nhất thế giới tính theo giá trị giao dịch, với hợp đồng tập trung vào các tài sản cá nhân, chỉ số và tỉ suất sinh lời.

Năm 2010, công ty chuyển đổi sang mô hình tập đoàn giao dịch công khai và đổi tên thương hiệu thành Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Các nhà giao dịch được gọi là các CBOE (đọc là “see-bo”). CBOE hiện tại là công ty holding và thường giao dịch các chứng khoán sơ cấp. CBOE cũng là đơn vị sáng lập ra chỉ số biến động (Volatility Index – VIX), chỉ số này hiện giờ đang là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất.

Nội dung về Sàn giao dịch quyền chọn Chicago:

CBOE cung cấp các giao dịch thông qua các phân loại và khu vực địa lí của tài sản bao gồm các quyền chọn, hợp đồng tương lai, các tài sản kiểu Mỹ và kiểu châu Âu, các sản phẩm giao dịch hoán đổi (Exchange-traded products – ETPs), ngoại hối toàn cầu và các tài sản có tính biến động đa nhiệm.
Các giao dịch hoán đổi cho phép thực hiện nhiều chứng khoán phái sinh, bắt đầu với các quyền chọn mua và bán với hàng ngàn cổ phiếu được giao dịch công khai, kể cả quĩ đầu tư ETFs và chứng khoán nợ ETN (Exchange-Traded Notes). Các nhà giao dịch thường sử dụng các tài sản này để phòng vệ và kiếm lời thông qua việc bán các quyền chọn mua có bảo đảm hoặc các quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền.