Câu hỏi:

CFR là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Tiền hàng và Cước phí

Tiếng Anh: Cost and Freight


Tiền hàng và cước phí nghĩa là người bán giao hàng tại thời điểm khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc qui định.

Người bán phải chịu mọi chi phí và cước phí vận tải cần thiết để vận chuyển hàng tới cảng đích qui định, nhưng rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng, cũng như mọi chi phí phát sinh thêm từ các tình huống xảy ra sau thời điểm giao hàng do người mua chịu.

Theo điều kiện CFR, người bán phải chịu mọi chi phí liên quan đến giấy phép, thuế và thông quan XK.
Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho vận tải biển hoặc đường thủy nội địa. Nếu các bên không muốn hoặc không thể giao hàng qua lan can tàu, thì nên sử dụng điều kiện CPT thay cho điều kiện CFR.