Question:

CHD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Bệnh tim mạch vành

Tiếng Anh: Coronary Heart Disease


Bệnh tim mạch vành (Bệnh động mạch vành): động mạch vành là mạch máu nuôi cơ tim của bạn. Nếu các động mạch cứng lại và hẹp, cơ tim của bạn không thể nhận được máu nó cần để làm việc tốt. bệnh tim mạch vành có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nó là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với nam giới và phụ nữ.