Question:

Chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện trong thời kỳ lịch sử nào?

Answer:

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Vì: Đây là thời kỳ xuất hiện đầy đủ các nguyên nhân để chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền.