Question:

CMA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chứng chỉ Kế toán quản trị

Tiếng Anh: Certified Management Accountant


Chứng chỉ Kế toán quản trị là chứng chỉ nghề nghiệp về kế toán quản trị, được công nhận trên toàn cầu với trọng tâm đào tạo các chuyên gia về kế toán tài chính và quản trị chiến lược.

Bằng Kế toán quản trị CMA được cấp bởi Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants), một tổ chức nghề nghiệp danh tiếng toàn cầu được thành lập năm 1919 với hơn 85.000 hội viên được công nhận tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới.