Question:

CNM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Nữ hộ sinh có chứng nhận

Tiếng Anh: Certified nurse midwife
________________________________________
Nữ hộ sinh có chứng nhận (CNM): cung cấp dịch vụ chăm sóc phụ khoa và chăm sóc sản khoa cho thai phụ ít nguy hiểm. CNMs tham dự sinh trong bệnh viện, trung tâm sinh, và nhà cửa. Nữ hộ sinh có chứng nhận tham dự đỡ đẻ trong bệnh viện, trung tâm sinh sản và tại gia.