Question:

CSC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Mã Xác Minh Thẻ

Tiếng Anh: Card Security Code


Mã xác minh thẻ được sử dụng để tăng tính bảo mật cho thẻ thanh toán. Đó là một dãy chữ số bao gồm 3 đến 4 số được in trên mặt trước hoặc sau của chiếc thẻ tín dụng. Khác với số tài khoản thẻ tín dụng, mã CSC không bao giờ được in nổi.